Údržba, kontrola a bezpečnostní prohlídka

Údržba

Opatření pro údržbu zahrnují vedle vizuálního a zvukového vyhodnocení také každá opatření, která jsou nutná pro zachování požadovaného stavu zařízení. Společnost SSI SCHAEFER provádí údržbu prostřednictvím zkušených a certifikovaných servisních techniků. Získejte výhodu:

  • zvýšení dostupnosti zařízení včasným rozpoznáním nedostatků a opotřebení,

  • seřízení a odstranění poruch již při provádění údržby.

Preventivní kontrola

Preventivní kontrola zahrnuje vedle vizuálního a zvukového vyhodnocení také každá doporučená opatření, která jsou nutná pro zachování požadovaného stavu zařízení:

  • Znalost aktuálního stavu zařízení podle zpráv o preventivní kontrole

  • Pravidelná preventivní kontrola kvalifikovanými pracovníky za pevné ceny

  • Zvýšení dostupnosti zařízení včasným rozpoznáním nedostatků a opotřebení

  • Po provedení preventivní kontroly obdržíte podrobnou zprávu o stavu zařízení

Kontrola bezpečnosti práce

Provozovatelé v Evropské unii mají povinnost provádět nejméně jednou ročně kontrolu bezpečnosti práce technických zařízení podle norem platných v příslušném státu, jako je například norma EN 528.

  • Jistota správné funkce a účinnosti všech bezpečnostních technických zařízení pro ochranu osob

  • Minimalizace nákladů, protože není nutné provádět žádné další kontroly zvláštními zkušebnami

  • Nižší administrativní výdaje a méně časté omezování výroby díky současnému provádění preventivních kontrol a údržby