Řešení : vysoce dynamický sklad s plnou obslužností

Výškový sklad o výšce 40 m se silovou konstrukcí pojme na celkem 22.900 paletových pozicích tisíce položek. Tyto prostory slouží jako dodatečné úložiště pro systém „miniload“. Vysoká efektivita procesů je garantována možností rychlého přístupu ke každému úložnému místu a naplánování expedičních procesů v rámci skladové pozice. U připojených ergonomických vychystávacích stanic je prováděno vícepoložkové vychystávání přímo v přepravních boxech. Systém je schopen dosáhnout propustnosti 750 palet za směnu a jeho efektivita je dále posílena vyskladňovací alokací s optimalizací dle trasy.