Training Icon.jpg

Školení a certifikace

Vaše zařízení a systémy se musí správně používat, aby bylo možné plně využít jejich potenciál a zabránit zbytečným prostojům. Společnost SSI SCHAEFER nabízí potřebná školení přímo po uvedení do provozu a v případě potřeby. Školení je vždy ukončeno certifikátem.

Školení údržby v lokalitě systému, nebo v našem technologickém centru

Školení operátora a administrátora (volitelná rekvalifikace po změnách pracovníků)

Kvalifikovaní školitelé s rozsáhlými odbornými znalostmi (dostupní v různých jazycích)

Online učební platforma pro neustálé a nezávislé školení vašich techniků