Žádosti o zaměstnání

Své údaje nám můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře, pokud je k dispozici v naší internetové nabídce. Údaje jsou přenášeny pomocí nejmodernějšího vhodného šifrovacího postupu. Pokud nám své žádosti zasíláte e-mailem, mějte prosím na paměti, že e-maily nejsou zasílány v šifrované podobě a že jste vy jako uchazeči povinni jejich šifrování zajistit sami. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za přenos vašich údajů probíhající tímto způsobem a doporučujeme tedy doručení poštou, což je další možný způsob, jak nám dokumenty zasílat (kromě zasílání e-mailem nebo, je-li to nutné, prostřednictvím internetového formuláře).

Pokud jako uchazeči o námi nabízené zaměstnání neuspějete, budou vaše údaje po šesti měsících vymazány, pokud svůj souhlas oprávněně neodvoláte před koncem této lhůty nebo jste nám neudělili svůj souhlas, abychom údaje uchovávali po delší dobu. Výše uvedené je nezbytné, abychom mohli v případě potřeby plnit své povinnosti podle zákona o obecném rovném zacházení. Pokud jste nám předložili faktury k úhradě cestovních výdajů, budou uchovávány v souladu se zákonnými ustanoveními a vymazány po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání.

Vaše údaje budeme zpracovávat výhradně pro potřeby výběrového řízení. Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo v případě, že bude nezbytné zpracování v soudním řízení, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 26 BDSG (spolkového zákona o ochraně osobních údajů). Pokud nám také dobrovolně poskytnete zvláštní osobní údaje, jako např. pokud nám dobrovolně poskytnete údaje o zdravotním stavu, zpracováváme je na základě čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Je-li to nezbytné pro zamýšlenou pozici, požadujeme zvláštní kategorie osobních údajů na základě čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR.