Automatizace skladu je investice do budoucnosti

Jako rodinná firma se snažíme, aby náš přístup a naše aktivity byly zaměřeny dlouhodobě. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout největší možnou přidanou hodnotu v souvislosti s jejich investicí. Automatizace skladu také vyžaduje dlouhodobou perspektivu a tedy i profesionální a detailní plánování. Nejen z finančního hlediska, ale také vzhledem k tomu, že společnost stanoví konkrétní typy přepravek a zboží, se kterými se ve skladu dlouhodobě pracuje. Společnost SSI SCHAEFER má jako expert na intralogistiku rozsáhlé zkušenosti s automatizací skladů. Můžeme zákazníkům doporučit ideální koncepci automatizace pro jejich individuální potřeby a s ohledem na budoucí rozvoj. Postupná částečná automatizace skladu nabízí středně velkým společnostem zejména možnost, jak udržet krok s prudkým rozvojem mnoha konkurentů v globalizovaném světě. V rámci tohoto procesu mohou dlouhodobě stabilizovat, upevňovat a chránit svůj obchodní úspěch.