human_robotics.jpg

Efektivní využití souborů dat Big Data

Data budou také v intralogistice hrát stále důležitější roli. Ne nadarmo se mluví o souborech dat Big Data, tedy o velkých objemech dat, která vznikají v senzorech integrovaných ve strojích a zařízeních, díky informacím o procesech a ve velkém počtu dalších zdrojů. A tady mohou vznikat problémy. „Je nutné velké množství vznikajících dat trvale sledovat a nacházet důležité souvislosti „červené nitě“: Která data jsou důležitá, a která potřebuji?“, říká Sven Göhring, vedoucí technik u společnosti KNV Logistik GmbH. „To je základní předpoklad například pro preventive maintenance, tedy pro preventivní údržbu.“

Jde především o efektivní využití souboru dat Big Data. Hierarchie tradiční výrobní struktury musí být nahrazena vertikální a horizontální integraci dat všech procesů, které se podílejí na výrobě. To znamená, že data se nebudou používat pouze na úrovni výroby, ale také v dalších odděleních podniku. Mít všechna důležitá data v reálném čase, to je hlavním cílem Průmyslu 4.0. Všechna oddělení podniku čerpají data z jednoho zdroje.

Předpokladem pro tento způsob využití dat je to, že všechny systémy uvnitř podniku spolu navzájem bez problémů komunikují. „Dnes je často obvyklé, že různé systémy spolu nemohou komunikovat“, potvrzuje Buchmann. „V tomto případě potřebujeme otevřená rozhraní, protože bez trvalé a komplexní komunikace s velkým objemem dat mezi různými stroji a s lidmi nebude intralogistika schopna využít výhody čtvrté průmyslové revoluce“