Bild Markus Klug

Markus Klug

…vystudoval technickou matematiku na Vídeňské technické univerzitě (TU Wien), kde se specializoval na simulace, provozní výzkum a statistiku. Po absolutoriu odjel do Glasgow, kde studoval jádrové metody pro použití v modelech simulujících diskrétní události. V roce 2001 nastoupil do výzkumného střediska Seibersdorf, nejprve jako projektový manažer a později jako vedoucí pracovní skupiny optimalizace procesů, v rámci níž vedl a řídil lokální i mezinárodní projekty transportní logistiky, logistiky specifické pro konkrétní lokalitu a globální dodavatelské řetězce. Během svého výzkumu také začal učit na různých univerzitách po celém Rakousku, z čehož se nakonec stala jeho hlavní profese.

Markus Klug je zaměstnancem SSI SCHÄFER IT Solutions GmbH od roku 2013. Nejprve byl ve společnosti zodpovědný za datovou analýzu a simulace, ale tato role se později rozšířila a dnes zahrnuje také zkoumání dat, umělou inteligenci a strojové učení. Jako vojenský expert na logistiku rezervních sil se zvláštním zaměřením na výzkum vojenských operací působí také jako poradce rakouské armády, které poskytuje odborné rady k vývoji matematických modelů a procesů ve vojenském sektoru. Markus Klug má rozsáhlé znalosti a zkušenosti, jak dokazuje řada jeho akademických publikací, přednášek, členství ve výborech akademických programů, moderování bloků na akademických konferencích i role recenzenta v mezinárodních odborných časopisech.