human_robotics.jpg

Megatrend globalizace: Stoupající vlivy na společnost

Pokračující globalizace se vyznačuje stále větší integrací a internacionalizací trhů a stoupajícími vlivy na společnost, od vyučování až po soukromý život a vztahy.

Vývojové trendy:

  • Stoupající exporty a větší podíl rozvojových zemí na světovém obchodu a hospodářském růstu. V zemích usilujících o rozvoj hospodářství (BRIC, skupina jedenácti zemí Next Eleven) roste nová střední třída.

  • Zavedená „střední třída“ v průmyslových zemích se zmenšuje. Sociální systémy jsou pod tlakem a stále více roste počet superbohatých lidí s rostoucím majetkem.

  • Všechno, co lze automatizovat, podléhá kontrole proveditelnosti a ekonomické efektivnosti. Stroje přebírají postupně stupidní nebo pro lidi únavné činnosti. Zodpovědnost lidí se přesouvá. Práce je snadnější, hodnoty se přesunují z materiálních na nehmotné.

  • Rostoucí globalizace vede k většímu důrazu na region. Regionální produkty patří k nejdůležitějším faktorům získávání přidané hodnoty.

  • Stále více se stírají hranice mezi rozdílnými kulturami.

  • Národní, evropské a vícestranné zákony a regulace kladou stále silnější a naléhavější požadavky na globální konkurenci.