Megatrend konektivita: Všechno bude spojeno se vším

Svět je organizován ve stále větší míře v sítích. Online nebo offline, každý udržuje velký počet spojení k jiným zařízením, často jen velmi volně, ale téměř vždy v digitální formě. Chytrá zařízení (smart devices), která jsou přes internet navzájem spojená a komunikují spolu, jsou stále více součástí našeho každodenního života, a všechny oblasti života, v zaměstnání nebo v soukromí, jsou navzájem spojené a chytré (smart).
Technologie:

 • Digitalizace – všechno, co lze digitalizovat, se digitalizuje

 • Internet of Things – internet věcí, přibývá komunikace navzájem mezi zařízeními

 • Big Data – nové poznatky a obchodní modely díky inteligentní analýze velkých souborů prvotních dat

 • E-commerce a Mobile Commerce – rostoucí poptávka po okamžitém dodání v prodejích přes internet a mobilní zařízení

 • SoLoMo (sociální, lokální, mobilní) – srůstání spolupracujících, místních a mobilních technologií

 • Lead Management – proces získávání zákazníků je nutnost pro každou firmu

 • Pop-Up Money – vzniká stále více „paralelních měn“ (například Bitcoin)

Několik příkladů aktuálních vývojových trendů:

 • Některé segmenty trhu a celé trhy se spojují, vznikají nové ekosystémy. Firmy se vyvíjejí směrem k otevřeným sítím tvorby přidané hodnoty.

 • Vzrůstající individualismus a „uzavírání do sebe“ jsou příčiny toho, že lidé hledají kontakt a spojení k dalším lidem přes dočasné komunity, které se shromáždí k určitému tématu. Myšlení v závislosti na komunitě a „klubová mentalita“ mají stále větší význam.

 • Konektivita a digitalizace patří neoddělitelně k sobě. Vzrůstající podíl digitalizace má vliv na to, že vznikají stále nová rozhraní, uživatelská rozhraní a obchodní koncepce. Práce, komunikace a společný život se stále více zrychlují.

 • Spojení chytré nositelné elektroniky s konzumním zbožím a prognostickým softwarem ulehčuje firmám zjišťování potřeb lidí a umožňuje cíleně nabízet jim produkty a služby podle situace, ve které se nacházejí. Tato změna má vliv na nejrůznější odvětví a dodavatelské řetězce.

 • Analogové procesy získávání přidané hodnoty, zkušenosti, produkty a služby se stále více digitalizují. Prudce se rozvíjejí nové obchodní modely. Téměř denně vznikají na trhu nové startupy na sociálních médiích. E-commerce získává rychle stále větší podíl na trhu.

 • Přátelství, poradenství a prodej se stále více uzavírají online. Online sítě a komunity na speciální témata jsou pro kontakt se zákazníky stále důležitější.