human_robotics.jpg

Megatrend neo-ekologie: Víc než jen ochrana přírody

Neo-ekologie je mnohem víc než ochrana přírody nebo odpor proti velkoprůmyslu. Udržitelnost a efektivita pronikají do všech oblastí a propojují ekonomii, ekologii a sociální zodpovědnost. Stále více spotřebitelů se rozhoduje pro „dobré“ značky a firmy, které nabízejí nejen pouhý produkt, ale poskytují také příslib, nějaký příspěvek k životu svých zákazníků, zaměstnanců a společnosti jako celku.

Vývojové trendy:

  • Pro úspěšné firmy jsou samozřejmostí ochrana životního prostředí, dobré pracovní podmínky a stejné šance pro všechny a vidí samy sebe jako „dobré firmy“, které berou vážně svou zodpovědnost vůči společnosti.

  • Zákazníci při svém rozhodování o koupi hodnotí stále vážněji etické a ekologické aspekty produktů a značek.

  • Kultivovaná spotřeba, jak ji dnes vidíme u kávy, čaje, oděvů a potravin, nahrazuje klasické „stavovské luxusní zbožní“.

  • Firmy dbají na udržitelnou výrobu již v průběhu vývoje produktu a udržitelnost ve prospěch zákazníka jako „přidanou hodnotu“ posouvají stále více do centra své reklamy.