Požadavky pro intralogistiku

Logistické firmy, které zůstanou závislé na strnulém a relativně jednorozměrném skladování a zasílání zboží, budou mít v blízké budoucnosti velmi velké problémy s tím, aby zůstaly konkurenceschopné. Mnoho podniků již dnes používá poloautomatické nebo dokonce automatické dopravní systémy. Logistické firmy si proto kladou otázku, které kroky jsou pro ně důležité, aby neztratily krok.

Spojení v síti mezi logistikou dat a přepravy bude v budoucnu hrát důležitou roli. Především společně s internetem věcí (Internet of Things) budou inteligentní vozidla s vlastním řízením poskytovat automatizovaná a flexibilní logistická řešení, která si dnes jen těžko můžeme představit. Jestliže si vývoj představíme z pohledu e-commerce, ve které stále rostoucí výroba přichází s dopravou stále menších výrobních dávek, výrobní centra jsou naprosto nefunkční bez flexibilní a plynulé dopravní logistice. Čtvrtou průmyslovou revoluci (klíčový bod chytrá továrna „Smart Factory“) lze realizovat jen tehdy, když suroviny, polotovary a hotové výrobky jsou včas na místě určení prostřednictvím automatizovaných procesů v intralogistice.

Tyto poznatky ale ještě dlouho nebudou všude v logistice samozřejmostí. „Podniky střední velikosti se zatím k tématu chovají relativně zdrženlivě a čekají, co udělají ti „velcí“, aby mohly několik let nebo desetiletí zkopírovat, poznamenává Thilo Jörgl. Ale to vůbec nebude dobrá strategie v době, kdy digitalizace pokračuje dopředu rychlým tempem. „Existují malé základní moduly, jako je preventivní údržba preventive maintenance, kterou již dnes mohou bez problému využívat také malé firmy.“

Zdůraznil to také Rainer Buchmann z SSI SCHAEFER: „Moderní stroje nebo zařízení mají většinou všechny potřebné prvky již namontovány. Proto každá firma již má k dispozici všechny základní prvky pro Průmysl 4.0, bez ohledu na svou velikost.“