Strojové učení

Strojové učení je souhrnný termín pro různé procesy, které se používají na zjištění neznámého funkčního vztahu mezi vstupními a výstupními daty. Kromě stále významných tradičních aplikací, jako je tvorba souborů dat, regresní analýza, faktorová analýza nebo analýza časových řad, se zde uplatňují také složitější metody, jako jsou neuronové sítě, evoluční přístupy a pomocné vektorové stroje.