Umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) je odvětví informačních technologií, které se zabývá automatizací inteligentního chování. AI je pokusem naprogramovat počítač tak, aby dokázal řešit úkoly nezávisle, podobně jako by to udělal člověk s příslušným vzděláním a výcvikem. Řešení problémů znamená rozhodování, které vede k vhodné reakci na problém realizované v daném čase a na základě dat z různých zdrojů (databáze, senzory, videokamery atd.).