Safety Inspection Icon.jpg

Bezpečnostní kontrola

Provozovatelé v Evropské unii musí aspoň jednou ročně provádět bezpečnostní kontroly s cílem ověřit stav bezpečnosti systému v souladu se směrnicemi dané země. Společnost SSI SCHAEFER provádí tyto kontroly prostřednictvím speciálně školených servisních techniků.

Doklad o tom, že všechny prostředky osobní ochrany fungují správně a jsou účinné

Snížené náklady, jelikož nejsou nutné žádné další kontroly jiným orgánem

Méně administrativních režijních nákladů a výrobních omezení, jelikož se bezpečnostní kontroly provádí spolu s dalšími kontrolami a údržbou