Inovaci máme v genech.

Skupina Brose, čtvrtý největší dodavatel pro automobilový průmysl na světě v rodinném vlastnictví, se ve své dlouholeté historii firmy vyznačuje zejména inovativními výrobky a výrobními technologiemi. Stále v hledáčku: technologické trendy budoucnosti. Také spolupráce s rodinnou firmou SSI SCHAEFER jako generálním dodavatelem toku materiálů a informací v českém výrobním závodě v Ostravě vyústila v inovaci daleko převyšující průmyslový standard: plně automatické nakládání logistických vozíků řízené systémem SAP.