CMMS (Computerized Maintenance Management System)

Computerized Maintenance Management System (systém údržby s podporou výpočetní techniky – CMMS) je počítačový systém od společnosti SSI SCHAEFER pro efektivní řízení a kontrolu prací při provádění údržby a oprav. Systém údržby s podporou výpočetní techniky optimalizuje provádění údržby, dokumentuje práce při provádění údržby, zvyšuje přitom efektivitu údržby a zajišťuje dostupnost zařízení.

Všechny výhody optimální správy údržby v jednom systému:

  • Pracovní procesy bez papírových dokladů

  • Elektronická dokumentace činností údržby

  • Použití praktického ručního čtecího přístroje pro techniky, až k detailním seznamům úkolů údržby pro každou komponentu v zařízení

  • Efektivní strukturování procesu využití údržby

Systém údržby s podporou výpočetní techniky zahrnuje přístup do online servisního portálu, čárové kódy pro každou komponentu zařízení, ruční čtecí přístroj pro techniky a školení a nastavení systému CMMS. Jeho použití při preventivní údržbě, při opravách a v průběhu provádění SSI Resident Maintenance®, servisu zařízení od společnosti SSI SCHAEFER.

Systém umožňuje spolehlivé plánování údržby. Stisknutím tlačítka si můžete vyvolat celou historii údržby a oprav 24 hodin denně. Automaticky jsou vytvářeny zprávy o servisním zásahu a přesné záznamy o časech přítomnosti a doby údržby prostřednictvím čtení čárových kódů. Kdykoli máte k dispozici technickou dokumentaci, jako jsou například návody k údržbě. Zvýší se kvalita vaší údržby a oprav a bude zajištěna delší životnost zařízení. Použité náhradní díly budou uvedeny ve zprávě a můžete je jednoduše objednat v internetovém obchodu na servisním portálu.