Construction Planning and Sustainability

Efficient warehousing optimizes energy consumption, safeguarding your investments

We handle the entire construction planning of the system, including the infrastructure and outdoor facilities. When planning systems, we pay particular attention to ensuring that they are energy efficient and sustainable. We provide a complete package for turn-key logistics properties, which includes everything from the selection of the location to the architectural and structural planning as well as the optimal design of sustainable and energy-efficient systems and building technology.

Optimized energy consumption in your warehouse not only protects the environment, but simultaneously reduces overall operating and maintenance costs of the system. You benefit not only from a good conscience, but you can rest assured that your investments are secure over the long term.

Solid expertise and many years of experience allow SSI SCHAEFER to implement energy-efficient warehousing – as early as the planning stage of the logistics and the building. Thanks to our broad spectrum of services in intralogistics, we think in systems and comprehensive solutions that ensure efficient and sustainable success.

Energy Efficient from the Start

When designing and implementing an SSI SCHAEFER warehousing and order picking system, consideration to its energy efficiency is a standard given in the system planning stage. Among other things, this includes:

 • Path-optimized arrangement of the system parts

 • Use of energy-efficient components and drives

 • Lightweight design

 • Compact storage concepts

 • Use of efficiency-optimized drive unit versions

 • Drive power reduction with the use of dead load compensation

 • Friction minimization by suitable pairing of material

 • Switch-off on demand

 • Intelligent control of the SRM main axes

 • Energy recovery equipment

ÚSPORA ENERGIE V INTRALOGISTICE

Zelené budovy a Green Logistics

Výběr oblastí, při kterých vám poradíme a budeme je realizovat společně s vámi:
Použití obnovitelných energií

 • Jaké možnosti jsou v oboru fotovoltaických, geotermických a solárních zařízení?

Osvětlení

 • Jsou instalována úsporná svítidla? Existuje koncepce sledování přítomnosti osob?

Vytápění

 • Existují smysluplné doplňky, jako jsou peletové vytápění, dálkové vytápění z bioplynových stanic nebo vytápění infrazářiči?

Stavební úpravy

 • Je možné provést stavební úpravu střechy a fasády s ohledem na úsporu energie? Jsou dostatečně tepelně izolovány vrata, dveře a propusti?

 • Jak se výběr kompaktního řešení skladu projeví na efektivní spotřebě energie?

 

Tématům udržitelný rozvoj u nemovitostí a Zelená budova věnujeme obzvláštní pozornost. Zařadili jsme je pod štítek Green Logistics. U společnosti SSI SCHAEFER obdržíte na vyžádání certifikaci budovy s mezinárodně uznávanou značkou kvality pro energeticky efektivní stavby podle pravidel udržitelného rozvoje. Naši experti na základě požadavku certifikují budovy podle norem DGNB, LEED nebo BREEAM.
Podle stupně technického vybavení logistické budovy bude potřeba elektrický proud pro připojení pracovišť, pozemních dopravních prostředků a jiné technologie nebo ke chlazení hal. Navíc je nutné vybudovat prostory pro infrastrukturu, jako jsou trafostanice nebo centrální a podružné nabíjecí stanice. Dobrý logistický a stavební projekt může ušetřit část nákladů na elektřinu díky dobré energetické koncepci. Podle zásady „tolik, kolik je potřeba, tak málo, jak to je možné“ mají koncepce nabíjení baterií nebo energeticky optimalizovaného provozu logistických zařízení například potenciál ke značným úsporám. 
Kompaktní skladování zboží také sleduje tento cíl: Při maximálním zhuštění existující skladové plochy je možné na stejné ploše zvýšit skladovací kapacitu o více než 90 procent nebo docílit úsporu plochy o 40 procent. Toto řešení vychází vstříc provozovateli, protože jak vyšší skladované množství, tak menší objem stavby a snížené náklady na stavbu a chlazení tvoří protipól konstantním nárokům na energii ve skladovací hale s řízenou teplotou.

Dále nabízíme našim zákazníkům energetický audit podle normy EN 16247, tedy vyhodnocení energetického stavu nemovitosti. Kromě toho pomůžeme při výstavbě systému řízení a správy energetiky a certifikaci podle normy ISO 50001. Všechny tyto činnosti mají za cíl ukázat našim zákazníkům možnosti optimalizace a úspor energií a realizovat je. V rámci opatření k optimalizaci pomocí ekonomických výpočtů zjistíme jejich ukazatel rentability investic (ROI). Tato opatření trvale kontrolujeme opakovanými audity a prokážeme tak efektivně vzniklé úspory.

MEMBER OF THE SUSTAINABILITY INITIATIVE

Blue Competence picture

 

 

We are Alliance Member of the Sustainability Initiative Blue Competence. Blue Competence is an initiative of the VDMA, for promoting and communication of sustainable solutions for the Mechanical Engineering Industry. By using the trademark “Blue Competence”, we commit ourselves to these twelve Sustainability Guidelines of the Mechanical Engineering Industry.(www.bluecompetence.net/about).

Sustainability Guidelines of the Mechanical Engineering Industry:

PREAMBLE
Our comprehension of trendsetting sustainability is based on the principles of economic success, fairness, respect & responsibility and includes the dimensions of society, ecology & economy. We comprehend sustainable action in terms of the definition of the Brundtland-report1 and the definitions of the German “Rat für Nachhaltige Entwicklung“.

STRATEGICAL:
1. Sustainability is a crucial part of our company strategy.
2. We create solid business schemes with sustainable values and secure entrepreneurial success.
3. Our technologies and solutions promote worldwide sustainable developments.

OPERATIVE:
4. Sustainable thinking and action are represented in our processes and products.
5. We act with consideration of resources and stand up for climate protection.
6. Our staff is our most valuable asset. We promote engagement and participation.
7. We stand up for keeping the human rights.

CULTURAL:
8. Our company is a habitat.
9. We take responsibility in our region.
10. We do, what we promise!

COMMUNICATIVE:
11. We actively cultivate the network with all participants.
12. We transparently communicate our sustainable action.

DO YOU HAVE QUESTIONS OR REMARKS?