Preventivní údržba

Preventivní údržba: Zvýšení dostupnosti zařízení včasným rozpoznáním nedostatků a opotřebení

Preventivní údržba certifikovanými servisními techniky 

IK naší preventivní údržbě řadíme vedle vlastních opatření údržby také preventivní kontroly a kontroly bezpečnosti práce. Preventivní údržbu provádějí vyškolení servisní technici společnosti SSI SCHAEFER s využitím systému údržby s podporou výpočetní techniky (CMMS).

Stručný přehled výhod:

 • Zvýšení dostupnosti zařízení včasným rozpoznáním nedostatků a opotřebení

 • Preventivní údržba kvalifikovanými pracovníky za pevné ceny

 • Odstranění poruch a seřizovací práce již při provádění údržby

 • Spotřební díly budou včas připraveny k provádění údržbářských prací

ELEMENTS OF PREVENTIVE MAINTENANCE

Údržba

Opatření pro údržbu zahrnují vedle vizuálního a zvukového vyhodnocení také každá opatření, která jsou nutná pro zachování požadovaného stavu zařízení. Společnost SSI SCHAEFER provádí údržbu prostřednictvím zkušených a certifikovaných servisních techniků. Získejte výhodu:

 • zvýšení dostupnosti zařízení včasným rozpoznáním nedostatků a opotřebení,

 • seřízení a odstranění poruch již při provádění údržby.

Preventivní kontrola

Preventivní kontrola zahrnuje vedle vizuálního a zvukového vyhodnocení také každá doporučená opatření, která jsou nutná pro zachování požadovaného stavu zařízení:

 • Znalost aktuálního stavu zařízení podle zpráv o preventivní kontrole

 • Pravidelná preventivní kontrola kvalifikovanými pracovníky za pevné ceny

 • Zvýšení dostupnosti zařízení včasným rozpoznáním nedostatků a opotřebení

 • Po provedení preventivní kontroly obdržíte podrobnou zprávu o stavu zařízení

Kontrola bezpečnosti práce

Provozovatelé v Evropské unii mají povinnost provádět nejméně jednou ročně kontrolu bezpečnosti práce technických zařízení podle norem platných v příslušném státu, jako je například norma EN 528.

 • Jistota správné funkce a účinnosti všech bezpečnostních technických zařízení pro ochranu osob

 • Minimalizace nákladů, protože není nutné provádět žádné další kontroly zvláštními zkušebnami

 • Nižší administrativní výdaje a méně časté omezování výroby díky současnému provádění preventivních kontrol a údržby

Computerized Maintenance Management System (systém údržby s podporou výpočetní techniky – CMMS) je počítačový systém od společnosti SSI SCHAEFER pro efektivní řízení a kontrolu prací při provádění údržby a oprav. Systém údržby s podporou výpočetní techniky optimalizuje provádění údržby, dokumentuje práce při provádění údržby, zvyšuje přitom efektivitu údržby a zajišťuje dostupnost zařízení.

Všechny výhody optimální správy údržby v jednom systému:

 • Pracovní procesy bez papírových dokladů

 • Elektronická dokumentace činností údržby

 • Použití praktického ručního čtecího přístroje pro techniky, až k detailním seznamům úkolů údržby pro každou komponentu v zařízení

 • Efektivní strukturování procesu využití údržby

Systém údržby s podporou výpočetní techniky zahrnuje přístup do online servisního portálu, čárové kódy pro každou komponentu zařízení, ruční čtecí přístroj pro techniky a školení a nastavení systému CMMS. Jeho použití při preventivní údržbě, při opravách a v průběhu provádění SSI Resident Maintenance®, servisu zařízení od společnosti SSI SCHAEFER.

Systém umožňuje spolehlivé plánování údržby. Stisknutím tlačítka si můžete vyvolat celou historii údržby a oprav 24 hodin denně. Automaticky jsou vytvářeny zprávy o servisním zásahu a přesné záznamy o časech přítomnosti a doby údržby prostřednictvím čtení čárových kódů. Kdykoli máte k dispozici technickou dokumentaci, jako jsou například návody k údržbě. Zvýší se kvalita vaší údržby a oprav a bude zajištěna delší životnost zařízení. Použité náhradní díly budou uvedeny ve zprávě a můžete je jednoduše objednat v internetovém obchodu na servisním portálu. 

 

STÁHNOUT

Brožura zákaznického servisu a údržby

Komplexní řízení životního cyklu a inteligentní servis pro vaši instalaci

589.5 KB

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

[---Error_NoJavascript---]