Customer Service & Support CSS

Reaktivní služby

Pohotové řešení problémů

Jsme tu pro vás nepřetržitě. Váš systém musí fungovat spolehlivě ve dne i v noci. Proto je naše podpora dostupná 24/7. Schäfer Global Call Management vám umožňuje přístup k řadě služeb a v případě potřeby získat pohotovou podporu. Přímé připojení přes virtuální privátní síť (VPN) umožňuje našim technikům vzdáleně identifikovat a pohotově vyřešit případné problémy.

NAŠE REAKTIVNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍ

Technical Support Icon.jpg

Pokud dojde k poruše vašeho systému, náš pohotovostní servis je dostupný celosvětově až 24 hodin denně, 365 dní v roce. Během počátečního telefonického rozhovoru budete hovořit s našimi kvalifikovanými techniky a produktovými manažery, kteří vám poskytnou komplexní pomoc.

Jedno centrální číslo servisní linky (24/7) a náš systém sledování nehod (ITS) na základě procesů ITIL® včetně samoobslužných služeb

Zaručená doba odezvy

Hlášení hovorů, monitorování hovorů a zpětná vazba zákazníků.

Využití celosvětových eskalačních struktur

Volitelně: Systém správy softwaru a řízení vydání WAMAS®

Technicians on Call Icon.jpg

Pokud nelze závadu odstranit po telefonu nebo přes vzdálený servis, budete potřebovat technika v lokalitě. Společnost SSI SCHÄFER zaměstnává kvalifikované techniky pro všechny oblasti ve více než 90 servisních lokalitách po celém světě.

  •  Neustálá dostupnost našich kvalifikovaných servisních techniků (24/7)

  • Zaručené, krátké doby odezvy

  • Definované eskalační mechanizmy

  •  Minimální doba trvání problému a výrazné zvýšení dostupnosti systému

Augmented Support Icon.jpg

Rozšířená podpora SSI je první multifunkční, mobilní systém komunikace v reálném čase, který zajišťuje vše potřebné pro efektivní údržbu a opravy. Technik lokality aktivuje rozšířenou podporu SSI, která zajistí spojení do servisního střediska společnosti SSI SCHÄFER. Aktivity jsou zobrazovány v reálném čase, což umožňuje pracovníkům podpory začít okamžitě s hodnocením problému a řešením situace. Poruchu lze odstranit rychle s hlasovou a video podporou. Zabrání se prodlevám a systém může být uveden rychle zpět do provozu.

REAKTIVNÍ SLUŽBY

Pohotové řešení problémů

Jsme tu pro vás nepřetržitě.

Jsme tu pro vás nepřetržitě. Váš systém musí fungovat spolehlivě ve dne i v noci. Proto je naše podpora dostupná 24/7.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Preventivní servis

Vertical Lift Module SSI LogiMat® - Montage / Wartung

Customer Service & Support

Řízení životního cyklu

KE STAŽENÍ

Jak Vám můžeme pomoci?