Děti a dospívající

Osoby mladší 16 let by nám bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků neměly poskytovat žádné osobní údaje. Osobní údaje od dětí a dospívajících nepožadujeme, neshromažďujeme a nesdílíme se třetími stranami.