Data, která se automaticky shromažďují při návštěvě našeho webu

Při používání našich internetových stránek budou z organizačních a technických důvodů uchovávány následující údaje: názvy stránek, které navštívíte, vámi používaný prohlížeč a váš operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů a vaše IP adresa.

Shromážděné informace jsou nezbytné k řádnému předání obsahu našich internetových stránek. Kromě toho tyto technické údaje anonymně a pro statistické účely analyzujeme, abychom mohli průběžně vylepšovat naše internetové stránky a zvyšovat atraktivitu našich internetových služeb a poskytnout orgánům činným v trestním řízení nezbytné informace v případě kybernetického útoku. Tyto údaje jsou uchovávány odděleně od jiných osobních údajů v zabezpečených systémech. Nelze je použít k odvození totožnosti fyzických osob. Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu účinně a bezpečně poskytovat naše internetové stránky podle č. 6 odst. 1 písm. f) ve smyslu čl. 28 GDPR.