Digitální transformace

„Digitální transformace“ znamená využívání digitálních nástrojů a technologií. To staví před společnosti velké úkoly, ale zároveň nabízí nevídané příležitosti, kterých je třeba využít. Jen tak lze efektivně udržet a dále zvýšit úspěch společnosti v dlouhodobém horizontu. Ve společnosti SSI SCHAEFER rozumíme základním aspektům vašeho odvětví a pomůžeme vám na cestě do digitálního věku.

JAK SE PŘIPRAVIT NA BUDOUCNOST?

Digitální transformace je již dlouho nedílnou součástí našeho osobního a profesního života. Všichni dnes mluví o „digitální transformaci“. Nicméně existuje mnoho různých interpretací tohoto termínu a jeho uplatnění v reálném světě. Někteří mluví o platformové ekonomice, jiní zase mluví o průmyslu 4.0, zatímco další se zaměřují na digitální výrobní zařízení.

Digitální transformace, také pokud jde o logistiku, v podstatě popisuje proces progresivních změn vyvolaný novými digitálními nástroji a technologiemi. Tento proces změn ovlivňuje jak celou společnost, tak jednotlivé firmy. V důsledku toho se tak dotýká téměř všech oblastí našeho života. Pro firmy to neznamená pouze to, že se nové digitální technologie využívají ve stále větším rozsahu. Kromě toho to také znamená, že se objevují zcela nové digitální obchodní modely. Ty zase vytvářejí zcela novou škálu příležitostí.

V minulosti se digitalizace zaměřovala především na obecné podnikové procesy, jako je plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Dalším významným aspektem byla digitalizace výrobních procesů. Nicméně je stále více zřejmé, že skutečná digitální transformace je možná pouze tehdy, když se progresivní digitalizace provede i u skladovacích zařízení a interních toků materiálu a zboží. Proto představuje „intralogistika“ klíčovou technologii a hraje zásadní roli při úspěšné a komplexní digitální transformaci.

... rozpoznali zásadní roli, kterou bude hrát intralogistika v našem stále více digitalizovaném světě. Na rozdíl od specialistů pouze na automatizaci či software důsledně od samého počátku přizpůsobujeme každou součást intralogistického řetězce požadavkům na digitalizaci. Díky tomu máme rozsáhlé zkušenosti s projektováním klasických regálových systémů, s automatizací a logistickým softwarem, i s propojením intralogistiky s dalšími IT systémy společnosti (ERP, CRM). Výsledkem je pak systém, který je v daném odvětví zcela jedinečný.

Digitalizace přinesla zcela nové obchodní scénáře. Ty jsou stále běžnější a vyžadují vysokou flexibilitu při jednání se zákazníky, při výrobě zboží a také v oblasti logistiky. Běžné skladové a automatizační technologie již nestačí. Místo toho se vyžaduje ten nejmodernější logistický software, který musí být přesně nakonfigurován tak, aby byl harmonizován s ostatními částmi a zajišťoval požadovanou dynamickou odezvu.

Jako přední světoví odborníci v oblasti intralogistiky nabízíme našim zákazníkům kompletní balíček softwarových a hardwarových řešení, který je zcela přizpůsoben potřebám společnosti. Naše společnost vyvíjí tento kompletní balíček výhradně s vlastními produkty a systémy. Přitom zajišťujeme, aby jednotlivé komponenty splňovaly naše náročné normy kvality.
Využíváme své rozsáhlé zkušenosti s vývojem logistického softwaru WAMAS®. Tento software jako jeden z nevýkonnějších systémů řízení skladu na trhu propojuje všechny součásti intralogistiky a vytváří tak inteligentní systém. Tento software řídí všechny intralogistické procesy, které zahrnují efektivní a flexibilní funkce zpracování objednávek pro optimalizaci pohybu zboží a zdrojů. Dále poskytuje a analyzuje klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti logistiky. WAMAS® se vyznačuje vynikající stabilitou systému a mimořádně nízkými provozními náklady. Tento systém se také spolehlivě přizpůsobí firmám různých velikosti, a to od začínajících firem až po velké společnosti, přičemž naši zákazníci mohou těžit z našich rozsáhlých odborných znalostí daného odvětví a procesů. V systému WAMAS® jsme spojili oba aspekty těchto odborných znalostí a vytvořili tak vynikající software.
Naše logistická kabina představuje centrální informační platformu. Kromě toho také umožňuje vizuální zobrazení vašeho systému a toku materiálů a poskytuje údaje o výkonu a nabízí širokou škálu možností monitorování. Díky tomu můžete optimalizovat postupy, zkrátit dobu vychystávání, snižovat náklady a efektivně řídit všechny operační procesy.

 

Společnost SSI SCHAEFER vás zve na společnou výpravu do světa digitalizace. Můžeme společně zjistit, jak může digitální transformace - tento zásadní a přesto často opomíjený proces změn - zvýšit rozvoj a konkurenceschopnost vaší společnosti a současně poskytnout vaší společnosti konkurenční výhody. Budeme vás provázet na této unikátní výpravě do digitálního věku a nabídneme vám na míru vypracovaná řešení.

PŘÍBĚH O MALÝCH ZLATÝCH MEDVÍDCÍCH A VELKÝCH VÝZVÁCH.

Stačí, když zmíníte jméno HARIBO a kdokoliv, kdo má rád sladkosti, bez ohledu na věk, si okamžitě vybaví legendární zlaté medvídky a lékořicové šneky.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
HARIBO.tif

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?