Doba uchovávání

Po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání údajů budou osobní údaje vymazány, pokud již nebudou nezbytné pro účely plnění nebo uzavření smlouvy.