credit_card_laptop.jpg

E-COMMERCE

Rychlý vzmach a růst online obchodování představují zásadní změny pro společnosti, které nyní řeší zcela nové úkoly. Aby společnosti udržely krok s tímto vývojem, musí zvýšit svou efektivitu a efektivitu svých procesů a zároveň snížit náklady. S upravenou koncepcí intralogistiky od společnosti SSI SCHAEFER může vaše společnost profitovat z růstu elektronického obchodu.

OBCHOD JE ZMĚNA

Elektronický obchod neboli „E-commerce“ označuje procesy prodeje a nákupu, které probíhají prostřednictvím internetu. Tato forma elektronického podnikání vyvolala zásadní změny, které ovlivňují celý způsob podnikání. E-commerce se rychle rozvíjí s tím, jak se mění chování spotřebitelů. V současnosti kupují zboží přes internet mnohem častěji než v kamenných prodejnách. Elektronický obchod stále roste a tento trend bude pokračovat i v budoucnosti. Společnosti se musí přizpůsobit, aby nezaostávaly za ostatními, pokud se chtějí zapojit do e-commerce a provozovat ho i v budoucnu.

Silně konkurenční trhy, nízké ziskové marže, menší objemy spolu s neustále rostoucím a měnícím se sortimentem produktů vyžadují, aby elektroničtí obchodníci zaváděli stále efektivnější procesy a optimalizovali dodací lhůty. Jedná se o klíčové konkurenční faktory úspěchu v oblasti e-commerce. Týká se to jak velkých, tak středně velkých společností. Současně je třeba reagovat na sezónní výkyvy objednávek a v závislosti na odvětví i vrácení většího množství zboží. Přestože úkoly, se kterými se společnosti provozující e-commerce potýkají s ohledem na vnitřní toky materiálů, jsou v mnoha průmyslových odvětvích podobné, nejsou v žádném případě stejné. Konkrétní strategie řešení se velmi liší a jsou vždy specifické. S ohledem na to se společnost SSI SCHAEFER specializuje na šest tržních odvětví, ve kterých využívá své rozsáhlé odborné znalosti: maloobchod s potravinami, potraviny a nápoje, maloobchod a velkoobchod, zdravotnictví a kosmetika, móda a průmysl.

Každý den více než 10 000 našich zaměstnanců ve více než 70 pobočkách, 10 výrobních závodech a 4 odborných centrech demonstruje, proč společnost SSI SCHAEFER patří mezi nejvýkonnější společnosti na trhu. Náš komplexní sortiment produktů spolu s našimi inovacemi a řešeními na míru dokáží vyřešit téměř každý úkol. Aby společnosti uspěly na vysoce konkurenčním trhu elektronického obchodování, vyžadují maximálně efektivní a flexibilní intralogistické řešení. Jen tak mohou dodávat zákazníkům zboží ze svého velmi širokého sortimentu hned následující den. Modulární řešení založená na škálovatelných prvcích systému přinášejí nejlepší výsledky. Vytvářejí flexibilní intralogistické struktury, které splňují požadavky vysoce dynamického elektronického obchodování.

Hlavní přínos společnosti SSI SCHÄFER spočívá v poskytování technologií orientovaných na řešení, které poskytují našim zákazníkům možnost růst díky změnám.

Společnost SSI SCHÄFER nabízí společnostem, které hodlají vstoupit na elektronický trh, široké spektrum produktů a řešení. Ty zahrnují manuální, částečně automatizované i plně automatizované systémy. V kombinaci s kvalifikovaným poradenstvím a plánováním poskytovaným našimi odborníky vám naše produkty a řešení umožní při přípravě vaší společnosti na další změny optimálně přizpůsobit intralogistiku požadavkům elektronického obchodování. Pomocí vhodné intralogistiky můžete splnit náročné požadavky zákazníků. V tomto procesu bude elektronický obchod posilovat růst vaší společnosti!

Řešení pro elektronický obchod a efektivní zpracování tras. Maloobchod s tradičními prodejními kanály a zásilkový obchod se stále více prolínají. V mnoha oblastech došlo k jejich transformaci na multikanálové modely. Trvalý růst elektronického obchodování vede ke stále složitějším a náročnějším dodavatelským řetězcům. Společnost SSI SCHÄFER se těmito změnami zabývala už od začátku a vytvořila tým odborníků pro trh s elektronickým obchodováním, aby vyvinul potřebná řešení a koncepce. Jednou z těchto inteligentních koncepcí je „Fulfillment Factory“. Jedná se o modulární systém pro optimalizaci procesů vychystávání a zpracování objednávek a je ideální pro aplikace elektronického obchodování. Zboží lze roztřídit a seřadit velmi dynamicky na minimálním prostoru. Současně je při zpracování objednávek B2C a B2B integrováno i vrácené zboží. Koncepce Fulfillment Factory je obzvláště přínosná pro různorodé produkty, jako jsou oděvy, obuv, elektrické zboží, hračky, domácí spotřebiče, léčiva, kosmetika a další spotřební zboží.

Nadzemní dopravníkové systémy s přepravními prostředky SSI a kapsovými třídiči SSI představují ústřední prvky Fulfillment Factory. Přepravní prostředek SSI je určen pro náklad do 3 kg, zatímco kapsové třídiče SSI přepravují náklad o hmotnosti do 10 kg. Přepravní prostředky jsou vybaveny transpondérem RFID nebo čárovým kódem. Tím se zabraňuje chybám a dosahuje se vysoké spolehlivosti.

Společnost SSI SCHAEFER je generálním a výhradním dodavatelem. Nabízíme našim zákazníkům kompletní balíček zahrnující všechny produkty, řešení a služby, které potřebují. Díky tomu můžeme nabídnout dokonale vypracovanou intralogistickou koncepci, se kterou lze zvládnout náročné a neustále se měnící požadavky elektronického obchodu. S efektivní koncepcí v oblasti intralogistiky položíte základy spokojenosti svých zákazníků a zajistíte růst a úspěch vaší společnosti. Společnost SSI SCHAEFER je vám k dispozici jako váš silný partner!