Flexibilita a kvalita

Se svým na míru navrženým systémem společnost Suning reaguje na soustavný rozvoj multikanálového maloobchodního prodeje a rostoucí poptávku po elektronickém obchodování. Hlavní je vysoká rychlost a kvalita a flexibilita dodávek spolu s maximální ergonomií ve všech intralogistických procesech. V distribučním středisku je uloženo přibližně 20 milionů položek a zpracovává se až 1,8 milionu položek denně. Maximální dostupnost, bezpečnost a efektivita nákladů upravují nároky na logistické řešení, aby bylo možno ještě dynamičtěji reagovat na rostoucí požadavky trhu s ohledem na dalším expanzi společnosti.