Google Analytics

Tyto internetové stránky používají webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Použití zahrnuje režim Universal Analytics, který umožňuje přiřadit údaje, relace a interakce z různých zařízení k pseudonymnímu ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč zařízeními.

Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analýzu způsobu, jakým využíváte internetové stránky. Informace o tom, jak používáte internetové stránky, které generuje soubor cookie, jsou obvykle předány serveru Google ve Spojených státech a uloženy na tomto serveru. Pokud je však na těchto internetových stránkách aktivována anonymizace IP adres, společnost Google nejprve zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo ve státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa předána serveru Google ve Spojených státech a zkrácena na tomto serveru. Upozorňujeme, že na těchto internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP adresy, aby bylo zajištěno shromažďování IP adres v anonymizované podobě (tzv. IP masking). IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude slučována s jinými daty spravovanými společností Google. Další informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html a https://policies.google.com/?hl=cs

Společnost Google bude tyto informace naším jménem využívat k vyhodnocení toho, jak používáte internetové stránky, k vytváření zpráv o aktivitě na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb naší společnosti jako provozovateli internetových stránek v souvislosti s používáním internetových stránek a internetu.

Zpracovávání údajů bude probíhat na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Příjemcem zpracovávaných údajů je společnost Google.

Osobní údaje budou předávány do Spojených států v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany.

Údaje zaslané naší společností, které jsou provázány se soubory cookie, identifikačními údaji uživatelů (např. uživatelské jméno) nebo reklamními identifikačními údaji budou po 14 měsících automaticky vymazány. Údaje, jejichž doba uchovávání vypršela, budou automaticky mazány jednou měsíčně.

Svůj souhlas jste oprávněni kdykoli odvolat s účinností do budoucna, jestliže znemožníte ukládání souborů cookie provedením příslušných nastavení softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může dojít k tomu, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

Také můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracovávání dat generovaných souborem cookie týkajících se vašeho používání internetových stránek (včetně IP adres) stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Můžete také nastavit soubory cookie zabraňující ukládání dat a zabránit tak shromažďování vašich údajů, když tyto internetové stránky navštívíte v budoucnu. Aby služba Universal Analytics neshromažďovala údaje z různých zařízení, budete muset shromažďování údajů zakázat ve všech systémech, které používáte.

Soubor cookie zabraňující ukládání dat nastavíte zde:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de