Google Doubleclick

DoubleClick je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jako „Google“). Služba DoubleClick používá soubory cookie, aby zobrazovala reklamy, které jsou pro vás relevantní. V rámci tohoto procesu bude vašemu prohlížeči přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID) za účelem kontroly, jaké reklamy se zobrazily ve vašem prohlížeči a na které jste kliknuli. Související soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Používání cookies služby DoubleClick pouze umožňuje společnosti Google a jejím partnerským internetovým stránkám, aby přepínaly reklamy na základě předchozích návštěv našich stránek nebo jiných stránek na internetu. Informace, které generují soubory cookie, budou předány k vyhodnocení serveru Google ve Spojených státech a uloženy na tomto serveru. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů dohody označované jako štít EU-USA na ochranu soukromí a je jako účastník programu „štítu soukromí“ registrována u ministerstva obchodu USA. Společnost Google bude údaje předávat třetím stranám pouze v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, nebo v rámci zpracování objednávek. Za žádných okolností nebude vaše údaje slučovat s jinými údaji, které shromáždila.

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s tím, aby byly shromážděné údaje o vás zpracovávány společností Google, a s výše popsanými postupy zpracování údajů a uvedeným účelem. Ukládání souborů cookie můžete znemožnit provedením příslušných nastavení softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může dojít k tomu, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Také můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracovávání dat generovaných soubory cookie týkajících se vašeho používání internetových stránek (včetně IP adres) stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem pod nadpisem Zakázat rozšíření DoubleClick. Případně můžete zakázat ukládání souborů cookie používaných rozšířením DoubleClick.