Innovations and Trends in material handling and logistics

Inovace a trendy

Trendy a inovace v intralogistice

Budoucnost intralogistiky ovlivňují početné firemní a technologické vývojové trendy. Intralogistika, jako hlavní součást řetězce tvorby přidané hodnoty, který se stále více digitalizuje, se těmto aktuálním požadavkům nemůže pouze vyhýbat. Musí naopak pokud možno být o jeden krok napřed. Mnoho odborníků z oboru logistiky proto nikoli zbytečně logistice přisuzuje průkopnickou roli v rámci čtvrté průmyslové revoluce.

Na dalších stránkách vám představíme několik trendů, které by měl znát každý, kdo se dnes zabývá intralogistikou.