Megatrend individualizace

Již více než 100 let je společnost ovlivňována úsilím o dosažení samostatnosti a sebeurčení a zánikem klasického modelu hierarchie. Lidé formují a ukazují svou identitu a osobnost prostřednictvím spotřeby a hledáním nových kontaktů. Odsouvají důležitá životní rozhodnutí, aby si co nejdéle udrželi více otevřených možností.

Technologie:

  • Fabbing – individuální vlastní výroba produktů na 3D tiskárnách

  • Rapid Manufacturing – použití profesionálních 3D tiskáren pro individualizované produkty

Vývojové trendy:

  • Tradiční životní vzory se mění působením touhy po osobním „pravém životě“ a potřeby seberealizace. Změna pracovního místa, změna místa pobytu, změna partnera – životopisy se skládají stále více z ukončení a nových začátků.

  • Lidé využívají internet jako základnu pro seberealizaci a ke zveřejňování osobních informací. Vzniká stále více internetových stránek Do it yourself (udělej si sám), které zdůrazňují přání po individuálně navržených věcech každodenní potřeby.

  • Svobodně zvolená příslušnost k přátelům a tematickým komunitám nahrazuje tradiční rodinu.

  • Komerční potenciál má vývoj personalizovaných produktů a služeb na základě modulárních koncepcí.

[---Error_NoJavascript---]