Megatrend mobilita: Pohyblivost a obezřelost

Vedle dopravy lidí, zboží a informací mobilita také zahrnuje rostoucí mentální flexibilitu například při volbě kariéry, při změně životních údobí a při celoživotním vzdělávání. Pro mnoho povolání budoucnosti je celoživotní vzdělávání s územní a znalostní flexibilitou základním požadavkem v konkurenci se stroji a dobře placenými pracovními místy.

Vývojové trendy:

  • Konkurenceschopnost firem a zaměstnanců v globalizovaném světě spočívá z velké části na mobilitě. Globalizované firemní struktury jsou stále plynulejší a mají skupinový charakter.

  • Lidé očekávají mobilitu 24 hodin denně. Například vídeňské metro jezdí 24 hodin denně. Novinky z oblasti mobility a obchodní modely, jako je sdílení vozidel (car sharing), nabírají tempo. Počet uživatelů sdílení vozidel stoupne v Evropě z 0,7 milionu v roce 2011 na 15 milionů v roce 2020.

  • Větší mobilita vede také k většímu zatížení životního prostředí a vytváří poptávku po nových, udržitelných technologiích pohonu.

  • Touha po domově, stabilitě, klidu a skutečné blízkosti je opačný trend k mobilitě. Protože se drasticky zvyšují nároky na koordinaci a komunikaci, a protože stále více zaměstnanců z různých míst sídel naší firmy pracuje na společných projektech, stala se „obezřelost“ stabilizujícím faktorem.

[---Error_NoJavascript---]