Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech EU a dalších zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů je:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com