Kompletní řešení.

Společnost HARIBO si od samého počátku velice dobře uvědomovala, o jak rozsáhlý úkol se jedná. Bylo proto klíčové, aby si vybrala toho správného partnera a vyhnula se použití více dodavatelských rozhraní. Právě proto se rozhodla pro kompletní řešení společnosti SSI SCHAEFER . Tato společnost disponovala podrobnými znalostmi tohoto průmyslu a procesů v něm používaných a byla schopna prostřednictvím svých vlastních výrobních zdrojů dodat potřebné množství systémů a komponent. To znamená, že společnosti HARIBO je garantována efektivní koordinace projektu. Jednalo se o důležitou podmínku, neboť na realizaci celého projektu byly od jeho zahájení až do ukončení k dispozici pouhé dva roky. Společnost SSI SCHAEFER v této zkoušce obstála na jedničku a nejen, že se jí termín podařilo dodržet, ale dokonce projekt dokončila s předstihem.