Kontrola regálů

Norma ČSN EN 15635 „Používání a údržba skladovacího zařízení“ upravuje rozsah a postup kontroly skladovacích zařízení.

Vlastní, oficiálně certifikovaní inspektoři regálových systémů společnosti SSI SCHAEFER provádějí kontroly prostřednictvím vizuálních kontrol. Výsledky jsou zdokumentovány a označeny kontrolním štítkem.

Pokud jsou nezbytné opravy, jsou provedeny rychle a kvalifikovaným zaměstnancem.

  

Kontrolu vyžadují následující regálové systémy: 

Statické regály

Paletové regály

Konzolové regály

Vjezdové regály

Průjezdové regály

Mezipatrová zařízení

Flexibilní regály

Kanálové skladové regály