Modernizace místo úplné výměny

Vysoký výkon a spolehlivá intralogistika jsou základní předpoklady produktivity a konkurenceschopnosti. Modernizace skladů může dlouhodobě udržovat nebo zvýšit výkon systému. Tyto činnosti označované jako modernizace nabízejí společnostem příležitost postupně obnovovat nebo rozšiřovat svá skladovací zařízení, která při tom zůstávají v provozu. Během tohoto procesu mohou být přizpůsobeny aktuálním potřebám a požadavkům trhu.