System Monitoring Icon.jpg

Monitorování systému

Monitorování systému zahrnuje všechna opatření nezbytná k zajištění dlouhodobého provozu skladových počítačových systémů. Společnost SSI SCHAEFER provádí monitorování s pomocí speciálního nástroje a kvalifikovaných techniků prostřednictvím vzdáleného servisu.

Manuální posouzení v pravidelných intervalech s cílem identifikovat a odstranit závady

Identifikace potencionálních poruch prostřednictvím dlouhodobého pozorování

Pohotová reakce na chybové zprávy systému

Zajištění návrhů řešení a dat o výkonnosti v měsíční zprávě