Newsletter

Vaše údaje zadané během registrace pro odběr našeho newsletteru u nás zůstávají uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo zprávy, kterou nám zašlete. Odhlášením se z odběru vyjadřujete nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy. Vaše e-mailová adresa, příjmení a další údaje poskytované v souvislosti s registrací pro odběr newsletteru budou v takovém případě ihned vymazány.

Zpracování probíhá na základě souhlasu příslušného příjemce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 bodem 3 zákona na ochranu před nekalou soutěží (UWG) nebo § 7 odst. 3 UWG. Doklad o tom, že se uživatel registroval k odběru našeho newsletteru, je založen na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť nám umožňuje doložit souhlas. E-mailová adresa povinně poskytnutá uživatelem bude za tímto účelem uložena, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas s odběrem newsletteru.
For this purpose we use the software Evalanche of the company SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. For this purpose, an order processing contract in accordance with Art. 28 GDPR has been concluded with SC-Networks.