Odkazy

Použijete-li externí odkazy uvedené na našich internetových stránkách, toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Pokud uvedeme nějaký odkaz, ujistíme se, že v době uvedení odkazu odkazované stránky neporušují platné zákony. Nemáme však žádný vliv na to, zda jiní poskytovatelé služeb dodržují předpisy o ochraně a bezpečnosti údajů. Proto vás prosíme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto jiných poskytovatelů uvedená na jejich internetových stránkách.