Certifikace

Tématům udržitelný rozvoj u nemovitostí a Zelená budova věnujeme obzvláštní pozornost. Zařadili jsme je pod štítek Green Logistics. U společnosti SSI SCHAEFER obdržíte na vyžádání certifikaci budovy s mezinárodně uznávanou značkou kvality pro energeticky efektivní stavby podle pravidel udržitelného rozvoje. Naši experti na základě požadavku certifikují budovy podle norem DGNB, LEED nebo BREEAM.
Podle stupně technického vybavení logistické budovy bude potřeba elektrický proud pro připojení pracovišť, pozemních dopravních prostředků a jiné technologie nebo ke chlazení hal. Navíc je nutné vybudovat prostory pro infrastrukturu, jako jsou trafostanice nebo centrální a podružné nabíjecí stanice. Dobrý logistický a stavební projekt může ušetřit část nákladů na elektřinu díky dobré energetické koncepci. Podle zásady „tolik, kolik je potřeba, tak málo, jak to je možné“ mají koncepce nabíjení baterií nebo energeticky optimalizovaného provozu logistických zařízení například potenciál ke značným úsporám. 
Kompaktní skladování zboží také sleduje tento cíl: Při maximálním zhuštění existující skladové plochy je možné na stejné ploše zvýšit skladovací kapacitu o více než 90 procent nebo docílit úsporu plochy o 40 procent. Toto řešení vychází vstříc provozovateli, protože jak vyšší skladované množství, tak menší objem stavby a snížené náklady na stavbu a chlazení tvoří protipól konstantním nárokům na energii ve skladovací hale s řízenou teplotou.

[---Error_NoJavascript---]