Plánování staveb a udržitelnost

Kromě toho převezmeme také celé projektování stavby zařízení včetně infrastruktury a podpůrných zařízení. Zvláštní zřetel věnujeme tématu efektivity spotřeby energie a udržitelnosti námi navržených zařízení.
Jsme vám s těmito znalostmi a možnostmi k dispozici pro dodávku logistické stavby na klíč a zajistíme vše od architektonického projektu a projektu nosné konstrukce až po optimální uspořádání zařízení z hlediska udržitelnosti e efektivity spotřeby energie.