schaeffler (© SSI Schäfer).jpg

Případová studie Schaeffler

Otevření nového evropského distribučního centra "EDZ Mitte" znamená, že skupina Schaeffler nyní provozuje jedno z nejmodernějších logistických center v Evropě. Jako generální dodavatel intralogistiky se společnost SSI Schaefer ujala úkolu vypracovat integrovaný projekt a zajistit naplánování a realizaci tohoto systému na klíč. 

Rozměry nového evropského distribučního centra jsou skutečně impozantní: centrum se rozkládá na zastavěné ploše 94 tis. m², přičemž logistika pokrývá 25 tis. m² ve dvou úrovních. Celková plocha objektu pak činí téměř 15 hektarů. Plně automatizované procesy vysoce dynamického systému pomáhají při veškerém vnitřním toku materiálu, od příjmu a evidence zboží až po expedici a pomáhají tak společnosti Schaeffler plnit její cíle. Kromě samotného dopravníkového systému pro kontejnery a palety společnost SSI SCHAEFER nainstalovala i plně automatizovaný sedmiuličkový výškový sklad s 28 tis. skladovými lokacemi pro palety a dvoustupňový automatizovaný systém manipulace s položkami menších rozměrů, s přibližně 95 tis. skladovými lokacemi a ergonomickými pracovními stanicemi. Efektivní přepravu zboží zajišťuje také elektrický paletový dopravník s 50 vozíky a celkovou délkou 900 metrů. Rozsah dodávek a služeb doplňují i plně automatizované robotické aplikace pro depaletizaci a paletizaci zásobníků. Dopravníkový systém je také spojen s jednou sekvenční věží s 20 rezervními skladovými lokacemi, pro zajištění účinného a sekvenčního zásobování balících míst v oblasti výstupu zboží. Serverový systém zajišťuje logistický software WAMAS® společnosti SSI Schaefer. Programátorům společnosti SSI SCHAEFER IT se podařilo propojit systém se SAP EWM společnosti Schaeffler.

Kromě automatizace interních materiálových toků společnosti SSI SCHAEFER a Schaeffler rovněž spolupracovaly na vývoji balíčku „Maintenance 4.0 for Intralogistics“ (Údržba 4.0 pro Intralogistiku). Ten zahrnuje inteligentní údržbu na základě monitorování stavu provozních pohonných systémů částečně automatizovaný systém údržby. 

Případová studie Schaeffler

Zažijte projekt interaktivně v níže uvedené animaci.
Jak Vám můžeme pomoci?