Ověření úvěruschopnosti

Abychom vám mohli poskytovat zálohové platby (platbu na účet, ve splátkách apod.), musíme přijmout opatření proti zneužití tohoto druhu platebních transakcí a na ochranu spotřebitelů před nadměrnou ekonomickou zátěží. Naše společnost proto spolupracuje se systémem výstrahy před zhoršením úvěruschopnosti úvěrové agentury na ochranu proti nesplácení platebních závazků v důsledku platební neschopnosti, úmyslnému nesplácení a zneužití třetími osobami (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192, 50735 Kolín nad Rýnem).