Přehled činností souvisejících s modernizací

Společnost SSI SCHAEFER nabízí svým zákazníkům celou řadu modernizačních řešení. Ty jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům společnosti a přispívají k urychlení, zlepšování a zvyšování výkonnosti stávající intralogistiky.

Modernizace zařízení a řídicího systému:

Sériová technologie, pohony vyžadující náročnou údržbu, energeticky náročné a staré vlastní systémy řízení jsou zastaralé. Modernizace pohonů a řídicích systémů spolu s výměnou zastaralých součástí za nové, energeticky účinné jednotky („zelená logistika“) může zlepšit výkon až o 30%.

Úspory energie u součástí SRM:

Doplněním stávajících skladovacích a odběrových strojů (SRM) moderními řídicími jednotkami vzniká například možnost úspory energie inteligentním propojením obvodů nebo jednotkami poskytujícími zpětnou vazbu o spotřebě energie.

Rozšíření zvyšuje efektivitu:

Rozšíření stávajících systémů je další nedílnou součástí našich modernizačních řešení. Trvalého zlepšení efektivity lze dosáhnout zavedením dodatečných skladových souborů nebo dopravníkových tras. Modifikace stávajících dopravních tras, výměna součástí nebo přestavba regálů zvyšuje množství dostupného místa.

 

Optimalizace procesů prostřednictvím modernizace IT:

Modernizace prostředí systému IT nahrazením serveru a hardwaru objednatele, aktualizací operačního systému nebo databází, úpravou nebo rozšířením stávajících IT procesů nebo zavedením změny uvolnění také významně přispívá k optimalizaci procesů.