Pohotovost techniků

Jestliže potřebujete naše techniky přímo u vás v místě, protože poruchu není možné odstranit po telefonu nebo dálkovým přístupem pro údržbu, je vám společnost SSI SCHAEFER k dispozici s krátkým a zaručeným reakčním časem. Abychom mohli tento postup zajistit, máme ve všech našich oblastech současně k dispozici více servisních techniků. A to na více než 90 servisních základnách. Odstranění poruchy ve vaší firmě bude provedeno rychle, efektivně a podle pevně určeného eskalačního postupu. Každé nasazení techniků je ukončeno úplnou zprávou o zásahu a je tak plně transparentní.

Získejte výhodu: 

  • trvalé dostupnosti kvalifikovaného technika společnosti SSI SCHAEFER (24/7),

  • zaručeného krátkého reakčního času,

  • minimalizace trvání doby poruchy a zvýšení dostupnosti zařízení.