Poskytování osobních údajů

Poskytování osobních údajů je v některých případech požadováno zákonem nebo smlouvou. Z tohoto důvodu může být nezbytné, abyste nám poskytli osobní údaje, které musíme zpracovat, jako například když uzavíráme smlouvu. Budete například povinni poskytnout nám osobní údaje za účelem uzavření smlouvy. Pokud tak neučiníte, může dojít k tomu, že smlouvu nebude možné uzavřít.

Než nám poskytnete osobní údaje, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Vysvětlí vám, zda je poskytnutí osobních údajů v daném případě vyžadováno zákonem nebo smlouvou a jaké důsledky by mělo neposkytnutí těchto údajů.