Customer Service & Support 4.0

Automaticky řízené vozíky (AGV)

Automaticky řízené vozíky (AGV), optimalizují a automatizují tok materiálu v rámci společnosti. SSI SCHAEFER je kompetentním partnerem, který vám pomůže vybrat, implementovat a naplánovat řešení AGV. 


Proč by měl být SSI SCHAEFER Vaším partnerem?

Jako jeden z předních světových odborníků v oblasti automatizace skladů nabízíme velkou flotilu AGV pro různé aplikace v dodavatelském řetězci.

Naši AGV specialisté plánují rozsáhlé AGV koncepty pro komplexní optimalizaci materiálových toků mezi různými oblastmi. Nesoustředíme se na jednotlivé vozíky, ale na integrovaná řešení.

Integrujeme řešení AGV dokonale do vašeho stávajícího skladového prostředí a infrastruktury. Naše škálovatelné AGV se mohou flexibilně přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám. Například počet vozidel může být zvýšen podle požadavků na výkon. Síť AGV propojuje různé skladové a pracovní prostory, a to i na velké vzdálenosti - přirozeně bez překážek a v souladu s bezpečnostními požadavky. Ve srovnání s konvenčními dopravními systémy jsou řešení AGV flexibilnější, pokud jde o využití prostoru a místnosti.

AGV DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Inteligentní a efektivní tok materiálu pro intralogistiku zaměřenou na budoucnost.

Auto-guided transport systems

Auto-guided transport systems become an integral part of the solution portfolio for fully-automated intralogistics systems. The AGV fleet from
SSI SCHAEFER features a diverse range of solutions for large and small load carriers that are capable of creating a logistics network, encompassing various warehouse and working areas.

AUTOMATED GUIDED VEHICLES - PRODUCTS AND BENEFITS

Automated Guided Vehicles are the revolution in material flow design

Silná stránka našeho portfolia automatizovaných systémů AGV spočívá v tom, že pro vás můžeme vyvinout individuální komplexní řešení s použitím vysoce standardizovaných typů vozidel:

Zatímco AGV systém  2Move® je projektován pro dopravu nákladů mezi různými místy předávek, systém 2Stack® lze nasadit pro automatickou manipulaci se všemi typy palet ve skladech a výrobních prostorách. AGV systém 2Store® je vhodný pro manipulaci s paletami s těžkým nákladem ve velkých výškách, zatímco 2Pick® podporuje vychystávání dílů podle principu člověk ke zboží (person to goods) a veze sebou pomocné prostředky pro uchycení kompletovaného zboží. Vysoká kvalita, vysoká spolehlivost a síla inovací naší flotily vozidel byla důvodem, proč náš automatizovaný dopravní vozík AGV WEASEL® byl v roce 2016 vyznamenán Cenou průmyslu a oceněním IFOY Award.

 • Flexibilní a rozšiřitelná automatizace vnitropodnikových materiálových toků

 • Trvalé zkrácení průběžných časů

 • Nízké investiční a provozní náklady

 • Malé potřebné stavební úpravy infrastruktury

 • Snížení následných nákladů (minimalizace chybných dodávek a škod při dopravě)

 • Optimální přizpůsobení dynamickým logistickým výzvám trhu

 • Individuální sestava vlastní flotily systémů AGV

 • Nejvyšší flexibilita při interní skladové kompletaci

 • Šetrná a bezpečná doprava různých druhů zboží a přepravek

 • Jednoduchá možnost integrace a malé požadavky na

 • infrastrukturu (IT)

 • Zlepšená ergonomie a optimální materiálové toky

 • Zvýšená provozní bezpečnost a zlepšení pracovních podmínek

 • Možnost nasazení v náročných podmínkách okolního prostředí (prostředí s hlubokým chlazením nebo nebezpečné prostory)

 • Inovativní energetický koncept (automatické a rychlé postupy nakládky)

 • Nejvyšší flexibilita při přizpůsobení systému a jeho rozšiřování

STÁHNOUT

Brožura WEASEL EN

Brožura WEASEL EN

867.0 KB
Automatický vozík WEASEL®

AGV WEASEL®

Automaticky řízená vozidla 2Pick pp

AGV 2Pick®

AGV 2Stack

2Stack®

Automated Guided Vehicle 2Store

AGV 2Store®

Automated guided vehicles

AGV 2Move®

Žádné prvky nejsou k dispozici.

Jak Vám můžeme pomoci?