Icon_agv_multi_pallet.png

Manipulace více palet

Jedná se o vozidla AGV, která mohou přepravovat několik manipulačních jednotek nebo palet v rámci jednoho přepravního příkazu. Tato vozidla mohou buď použít vidle k vyzvednutí několika manipulačních jednotek na sebe nebo vedle sebe, anebo konstrukce dopravníku umožňuje přepravovat několik manipulačních jednotek vedle sebe nebo jednu za druhou. Ty mohou být dále vybaveny řetězovými nebo válečkovými dopravníky.