Icon_agv_heavy_duty.png

Těžká břemena

Pokud jde o přepravu těžkých břemen v rámci společnosti, jsou vozidla kategorie "těžká břemena" ideálním řešením. Umožňují přepravu zvláště těžkých beztvarých výrobků, z nichž některé mohou během procesu změnit polohu. Mohou přemisťovat do zatížení až 50 tun uvnitř haly. Dopravní vozíky se také vyznačují maximální flexibilitou, pokud jde o vybavení. V oblasti těžkého nákladu mohou být vybaveny zvedacími stoly, válečkovými dopravníky nebo speciálními zařízeními pro manipulaci s nákladem, jako jsou svorky nebo kleště.