Icon_agv_narrow_aisle.png

Velmi úzká ulička (VNA)

Vozíky kategorie VNA byly speciálně vyvinuty pro použití ve skladech s úzkými uličkami. Sklad s úzkou uličkou je zvláště vhodný pro dosažení vysokého využití skladovacího prostoru. To také vede ke zvláštním požadavkům na AGV používané v tomto prostředí. Například vysokozdvižné vozíky nemají prostor k manévrování v uličkách skladu kvůli značně zmenšené šířce uličky. Proto je vysokozdvižný vozík s úzkou uličkou s autonomní navigací navržen buď s vidlemi, které lze otočit o 180 stupňů ve směru jízdy, a také s bočním vysunutím a zasunutím, nebo zvedacím stolem.