Characteristics

Nejatraktivnější vlastnosti systému SSI Autocruiser:

  • Není nutný žádný centrální řídicí systém

  • Žádné kabely podél tras

  • Pevná konstrukce s nízkými nároky na údržbu

  • Nekomplikované uvedení do provozu s minimálními náklady na školení

  • Jednoduché zadávání cíle pomocí karet s čárovým kódem

  • Můžete jej bez problému rozšířit a také změnit schéma uspořádání

Výkon zařízení SSI Autocruiser můžete rychle a snadno přizpůsobit svým potřebám. Přidáním nebo odstraněním vozíků můžete snížit nebo zvýšit kapacitu zařízení.

[---Error_NoJavascript---]