Inovativní řízení bez řídicí jednotky PLC a počítače

Systém SSI Autocruiser nepotřebuje ani řídicí jednotku PLC, ani počítač pro materiálový tok, aby našel svůj cíl. Každý vozík má malou kapsu k zasunutí cílové karty. Při nakládání vozík dostane zároveň příslušnou cílovou kartu, například „sklad hotových výrobků“ nebo „expedice“. Na kartě je vytištěný čárový kód cíle. Na každé odbočce dráhy, například na výhybce, čtečka čárového kódu přečte čárový kód.

Uvedení systému SSI Autocruiser probíhá rychle a s nízkými náklady. Také při pozdějších změnách vedení dráhy nebo při rozšíření zařízení je přeprogramování výhybek snadná záležitost.

Díky nízkým investičním nákladům a snížením nákladů o 50 procent proti běžné dopravníkové technice dosáhnete se systémem SSI Autocruiser rychlého pokrytí nákladů.

[---Error_NoJavascript---]